Sadzenie drzew

Sadzenie drzew jest jednym z podstawowych elementów prac ogrodniczych.

Od prawidłowego posadzenia drzewa zależy jego przyszła wegetacja, zdrowotność, wygląd.

Podstawowe dane jakie potrzebne są przed posadzeniem drzew:

Lokalizacja Planując posadzenie drzewa powinno się uzyskać dane dotyczące instalacji podziemnych mogących przebiegać w pobliżu miejsca sadzenia. Chodzi o instalacje gazowe, elektryczne, kanalizacje itd. Planując miejsce posadzenia drzewa powinno się zachować wymaganą odległość od mediów wg prawa budowlanego. Pamiętać należy iż korzenie drzewa rozrastają się co najmniej w obrysie rzutu korony, w przypadku niektórych drzew nawet znacznie dalej.

Kolejnym elementem jest ustalenie czy nie występuje kolizja lub bezpośrednio bliskie sąsiedztwo ciągów komunikacyjnych, zwłaszcza sąsiedztwa skrajni jezdni lub ustalić czy docelowo drzewa nie będą ograniczały widoczności kierowcom. Siedlisko Ważnym elementem jest znajomość wymagań sadzonego drzewa względem siedliska. W zależności od gatunków drzewa wykazują zróżnicowane wymagania względem np. odczynu gleby, zawartości wilgoci w glebie, wymagań pokarmowych i zawartości próchnicy, zasolenia itd. Również ważnym czynnikiem jest skład granulometryczny podłoża- niektóre drzewa tolerują gleby gliniaste inne wymagają gleb lekkich.

Ważnym czynnikiem jest też odporność na klimat oraz na to czy drzewo nadaje się do sadzenia w środowisku miejskim lub zanieczyszczonym. Sąsiedztwo sadzonych drzew Ważnym elementem jest poznanie sąsiedztwa miejsca sadzenia drzew. Często zdarza się że posadzone drzewa znajdują się np. pod koroną starszego drzewa. Następuje konkurencja pokarmowa, z reguły nowo posadzone drzewo ma gorszy wzrost, zamiera z braku wody i składników pokarmowych. Na gorszy rozwój ma wpływ też zacienienie. W tym zagadnieniu mieści się również sąsiedztwo budynków i budowli. Trzeba pamiętać iż docelowo drzewo osiąga duże rozmiary i np: posadzone przy ścianie budynku szybko dosięgnie konarami ścian i będzie konieczna redukcja konarów.

Należy też uwzględnić przepisy ppożarowe- odległość sadzonych drzew od ścian budynku z oknami powinna wynosić do najmniej 6m.

W archiwum